Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

ΗΡΑ ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, "Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗ.με Εικονογράφηση Σπύρου Ορνεράκη, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ), Εκδόσεις Βογιατζή, Αθήνα 2018,
ISBN:
978-960-7941-14-5, σχ. 17x24 cm,
σελίδες 736, τιμή 39,40 €.

Οι Εκδόσεις Βογιατζή κυκλοφόρησαν την έκδοση του βιβλίου της Δρ. ΄Ηρας΄Εμκε-Πουλοπούλου, Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών με εικονογράφηση του Σπύρου Ορνεράκη.

Πρόκειται για μελέτη που αφορά το πάντοτε επίκαιρο, κρίσιμο και πολύ ενδιαφέρον Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο προϋπήρχε της κρίσης αλλά επιδεινώθηκε δραματικά κατά τη διάρκειά της. Στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία, επιστημονικές έρευνες και μελέτες και αναλύει την εξέλιξη του πληθυσμού της χώρας που ξεκινά από την πρώτη Απογραφή που έγινε πριν από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους, αναφέρεται στη μεταπολεμική περίοδο και αναλύει διεξοδικά την περίοδο της κρίσης. Χρησιμοποιώντας επιστημονικές μελέτες και έρευνες εξετάζει τα οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά και άλλα αίτια και τις πολλαπλές επιπτώσεις της σημερινής δημογραφικής κατάστασης της χώρας, δίνοντας έμφαση στον ρόλο και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι  Έλληνες και οι Ελληνίδες.
Επειδή το θέμα είναι ακόμη πιο επίκαιρο, τώρα που η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό το εξετάζει, δημοσιεύουμε εικόνες, βίντεο, μία μικρή περίληψη του βιβλίου, δημοσιεύματα και κριτικές στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. Εξ άλλου στο
Google books μπορείτε να βρείτε αξιόλογα αποσπάσματα του βιβλίου.

Το βιβλίο πωλείται από τις εκδόσεις Βογιατζή,
Βεΐκου 65-67, 11741 Κουκάκι, τηλ./fax: 210 9222 077,
e-mail Πωλήσεων: sales@ekdoseis-vogiatzi.gr


To Δημογραφικό είναι το υπ’ αριθμόν ένα Εθνικό Πρόβλημα της Ελλάδας.


Eµφανίστηκε από τη δεκαετία του 1980, εποµένως προϋπήρχε της κρίσης αλλά επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Ελλάδας να μειώνεται, να αλλοιώνεται και να γερνάει με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό.
Ο πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Απογραφών μέχρι την αρχή του 21ου αιώνα αυξανόταν συνεχώς ακόμα και στις ανώμαλες περιόδους που γνώρισε το Ελληνικό Έθνος (από 753 χιλιάδες το 1828, πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι 10,9 εκατομμύρια το 2001) ενώ το 2011 μειώθηκε σε 10,8 εκατ. Το 2011 αντιστοιχούσαν 104 γυναίκες σε 100 άνδρες και στην περίοδο 1951-2011 μειώθηκε στο μισό ο πληθυσμός των νέων 0-14 ετών (από 28,8% σε 14,5%) και σχεδόν τριπλασιάστηκε η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό. (από 6,7% σε 19,5%). Στην περίοδο της κρίσης ο ρυθμός γήρανσης του πληθυσμού επιταχύνεται. Η µέση ηλικία του πληθυσµού από 30 έτη το 1951 έφτασε τα 43,5 έτη το 2014.Στην περίοδο 2001-2011 σηµειώθηκε µικρή µείωση στους άγαµους και στους έγγαµους, αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός και η αναλογία των διαζευγµένων και λιγότερο των χήρων/χηρών ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, μικρότερη αύξηση των νοικοκυριών 2-3 ατόμων και μείωση των νοικοκυριών 4 ατόμων και άνω και εντυπωσιακή ελάττωση των πολύτεκνων οικογενειών. Περισσότεροι από 3 στους 4 κατοικούν σε αστικές περιοχές. Μέχρι το 2010 το σύνολο των γεννήσεων ξεπερνούσε το σύνολο των θανάτων, αλλά από το 2011 οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις.
Στην περίοδο 2011-2016 oι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 115.479 άτοµα (γεννήσεις 692.592, θάνατοι 808.071). Η μικρή αύξηση των γεννήσεων (κατά 1.051 παιδιά) που παρατηρήθηκε το 2016 οφείλεται κατά 77% σε γεννήσεις από γυναίκες πρόσφυγες που δεν θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Σε έξι χρόνια χάθηκαν πολύ περισσότερα άτοµα από τις γεννήσεις ενός έτους (π.χ. 93.698 γεννήσεις το 2016). Mέχρι το 2010, οι άνθρωποι που έρχονταν στη χώρα ήταν περισσότεροι από εκείνους που την εγκατέλειπαν. 
Η εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα σήμερα (2018), εκτός από την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων είναι το φαινόµενο της «αρνητικής µετανάστευσης», γεγονός που έχει ως συνέπεια και τη µείωση κάθε χρόνο του πληθυσµού της χώρας σε απόλυτο αριθµό.Στην περίοδο 2011-2017, σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 355 χιλιάδες άτομα.

Αίτια και επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων. Με τη βοήθεια επιστημονικών μελετών και ερευνών αναλύονται τα οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά, πολιτικά, πολιτισμικά, βιολογικά και άλλα αίτια και οι οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές και άλλες επιπτώσεις των δημογραφικών φαινομένων. Ανάµεσα στους πολλούς παράγοντες που επηρέασαν τη δυσμενή εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας πρωταρχική θέση κατά τη διάρκεια της κρίσης κατέχει η ανεργία, η επισφαλής απασχόληση και η µείωση του οικογενειακού εισοδήµατος.
Μετά το 2013 παρατηρείται µείωση της ανεργίας µε ταυτόχρονη µείωση της πλήρους απασχόλησης και αύξηση της µερικής. Η εξέλιξη αυτή σηµαίνει ότι καταργούνται οι «καλές» θέσεις εργασίας µε ικανοποιητικό µισθό, ασφάλιση και εργασιακά δικαιώµατα, ενώ αυξάνονται οι «ευέλικτες µορφές απασχόλησης», ανασφάλιστες µε πολύ χαµηλούς µισθούς και ενίοτε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Η αύξηση της ανεργίας των νέων ανδρών και γυναικών και η απασχόληση σε δυσβάστακτο περιβάλλον αποτελούν αιτία µείωσης της γαµηλιότητας και της γεννητικότητας, και αύξηση της αποδηµίας γιατί όσοι τις υφίστανται, κυρίως όσοι έχασαν τη δουλειά τους, δεν αποφασίζουν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά και όσοι έχουν προσόντα επιλέγουν την αποδημία. Εξ άλλου πώς να αποκτήσουν παιδιά οι γυναίκες και τα ζευγάρια που εργάζονται µε εξαντλητικά ωράρια, ανασφάλιστοι και µε µειωµένους µισθούς; Η εργασία και το εισόδηµα που εξασφαλίζεται είναι ένα από τα πιο σηµαντικά αγαθά που καθορίζει την οµαλή κοινωνική ενσωµάτωση, την ψυχική ισορροπία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών. Οι άνεργοι αποδέχονται οποιαδήποτε µορφή απασχόλησης µε οποιαδήποτε αµοιβή και δυσµενείς όρους εργασίας σε οποιονδήποτε χώρο ανεξάρτητα των προσόντων και των επιθυµιών τους. Νέοι µε προσόντα που δεν βρίσκουν εργασία µε ικανοποιητικό µισθό αποφασίζουν να µεταναστεύσουν όταν τους δοθεί η ευκαιρία και δεν σκέφτονται να αποκτήσουν οικογένεια στην Ελλάδα. Υπογεννητικότητα και αποδηµία ευθύνονται για την επιτάχυνση της γήρανσης του πληθυσµού.Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµού της Ελλάδας οι μη προνομιούχοι άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, κάτοικοι αστικών και αγροτικών περιοχών, οικογένειες, προσοντούχοι και χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, ολόκληρες οικογένειες βρίσκονται «υπό διωγµόν» µε την έννοια ότι υφίστανται εκδίωξη, αποδυνάµωση, και συστηµατική υποβολή σε ταλαιπωρίες. Η κατάσταση αυτή έχει ήδη οδηγήσει ή θα καταλήξει στο µέλλον στην αποµάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από τον τόπο κατοικίας τους, από τη δουλειά τους, από την οικογένειά τους, από τους φίλους τους, από τη δουλειά τους, ακόµα και από τη ζωή. Τα συναισθήµατα που προκαλεί η παρούσα κοινωνικο-οικονοµική κατάσταση στα άτοµα είναι άγχος, ανασφάλεια, οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση.Το Δηµογραφικό Πρόβληµα θα επιδεινωθεί στο µέλλον. Η εντυπωσιακή µείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσµού και η εκτόξευση της αποδηµίας θα καταλήξουν σε µεγάλη µείωση του πληθυσµού της Ελλάδας και αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων. Θα αυξάνεται ο πληθυσµός πάνω από τα 65 σε βάρος των ηλικιών 0-14. Με διαφορετικές υποθέσεις για τη γονιµότητα, θνησιµότητα και µετανάστευση η Eurostat προβλέπει ότι ο συνολικός πληθυσµός της χώρας το 2050 θα µειωθεί σε 10 εκατ. άτοµα σύµφωνα µε το αισιόδοξο και σε 8,3 εκατ. άτοµα σύµφωνα µε το απαισιόδοξο σενάριο, αποτελώντας χώρα µεσηλίκων και γερόντων. Το 2080 η Ελλάδα µε 7,2 εκατ. θα αποτελεί ένα συνεχώς µικρότερο τµήµα του πληθυσµού της ΕΕ.
Μπορεί να υπάρξει αντιστροφή της δηµογραφικής κατάστασης της Ελλάδας; Πρόκειται για µία εν μέρει µη αναστρέψιµη πραγµατικότητα. H επί 40 χρόνια χαµηλή γονιµότητα έχει δηµιουργήσει µία µικρότερη αριθµητικά γενιά γυναικών. Ακόµα και αν οι γυναίκες αυτές αποκτήσουν περισσότερα παιδιά θα είναι δύσκολο ο αριθµός των γεννήσεων να ξεπεράσει τον αριθµό των θανάτων. Εξ άλλου θα πρέπει να περάσουν 25-30 χρόνια, ώστε η αύξηση των γεννήσεων να δηµιουργήσει τη γενιά που θα ενταχθεί στην Αγορά Εργασίας και µε την απασχόληση και τις εισφορές της στο Ασφαλιστικό Σύστηµα θα συµβάλλει στη στήριξή του. Μέχρι να αρχίσει να εργάζεται αυτή η γενιά θα χρειαστούν επί πλέον δαπάνες ιδιωτικές και δηµόσιες για την ανατροφή και εκπαίδευσή της.
Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει η κατάρρευση και να επιβραδυνθεί ο ρυθμός γήρανσης. Η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της γονιµότητας και τον περιορισμό της αποδημίας που θα έχoυν ως αποτέλεσµα την επιβράδυνση του ρυθµού γήρανσης είναι ανάγκη να αποτελέσουν τον στόχο της δηµογραφικής στρατηγικής. Όπως προκύπτει από την εµπειρία των Σκανδιναβικών χωρών και της Γαλλίας που έχουν τα τελευταία χρόνια αυξήσει τη γονιµότητα, µία επιτυχηµένη δηµογραφική πολιτική είναι ανάγκη να έχει ως στόχους τη διαµόρφωση ενός κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος, που να είναι ευνοϊκό για τη δηµουργία οικογένειας, την απόκτηση παιδιών και την παραµονή των νέων στον τόπο τους. Αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, βελτίωση του εισοδήµατος, συµφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής, βρεφονηπιακοί σταθµοί να καλύπτουν όχι µόνο τα νήπια 3-6 ετών αλλά και τα βρέφη και άλλες υπηρεσίες φύλαξης παιδιών (π.χ., βοηθοί µητέρων) καλυτέρευση των συνθηκών εργασίας και κατοικίας, µείωση της Φορολογίας, δηµιουργία ευκαιριών για τους νέους, σε συνδυασµό µε τη διαµόρφωση κλίµατος ασφάλειας και αισιοδοξίας είναι η πολιτική που φέρνει όχι µόνο αύξηση των γεννήσεων, επιβράδυνση του ρυθµού γήρανσης αλλά και παραµονή των νέων στον τόπο τους.  Η χρησιμοποίηση μεταναστών και προσφύγων για τη βελτίωση του δημογραφικού προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε εθνική και δημογραφική αλλοίωση. Εξ άλλου οι μετανάστες προσαρμόζουν την αναπαραγωγική συμπεριφορά τους προς τη συμπεριφορά των γηγενών και μακροχρόνια γερνούν και αυτοί. Ενδείκνυται η δηµιουργία ενός φορέα που θα συντονίζει τη στρατηγική για το Δηµογραφικό, π.χ., Υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής, ή Γραφείο Δηµογραφικής Πολιτικής της Βουλής. Απαραίτητη προϋπόθεση για µία τέτοια πολιτική είναι η ανάπτυξη µε ρυθµό τουλάχιστον 2%, η οποία μπορεί να βοηθήσει και στη στήριξη του Ασφαλιστικού Συστήµατος.
Οι δηµογραφικοί δείκτες εξελίσσονται µε βραδύ ρυθµό και βελτιώνονται µε ακόµη βραδύτερο.  

Αν, όµως, η στρατηγική που έχει ως στόχο την αύξηση των γεννήσεων, την επιβράδυνση του ρυθµού γήρανσης, τον περιορισµό της αποδηµίας δεν εφαρµοστεί τώρα, τα προβλήµατα του πληθυσµού θα εκδικηθούν εκείνους που τα αγνοούν, σύµφωνα µε τη ρήση του διάσηµου Γάλλου δηµογράφου Αlfred Sauvy (Αλφρέντ Σωβύ).

 Αθήνα, 17/7/2018


ΗΡΑ ΕΜΚΕ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ


Ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος έγραψε:

http://www.amna.gr/home/article/274359/O-plithusmos-tis-Elladas-upo-diogmon---Mia-ereunitiki-ergasia-tis-ras-Emke---Poulopoulou
Δραματική αριθμητική ανατροπή φαίνεται πως πυροδότησε για τον πληθυσμό της Ελλάδας η οικονομική κρίση, που πλήττει από το 2010 τη χώρα. Η συρρίκνωση των γεννήσεων, η αύξηση των θανάτων και η αρνητική μετανάστευση, αναδεικνύουν το δημογραφικό της Ελλάδας σε μέγα εθνικό θέμα...

Βλέπε περισσότερα εδώ ΑΠΕ-ΜΠΕ-ΑΜΝΑ:


---------------

http://www.kathimerini.gr/973711/article/epikairothta/ellada/dhmografiko-to-2080-h-ellada-8a-exei-plh8ysmo-72-ekat-an8rwpoys----o-rolos-ths-krishs
Η έρευνα με τίτλο «Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν», που υπογράφει η νομικός Ήρα Έμκε- Πουλοπούλου, διδάκτορας του πανεπιστημίου του Παρισιού, μέλος της Ακαδημίας Επιστημόνων της Νέας Υόρκης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών, υπό την αιγίδα της οποίας, άλλωστε, τελεί η έκδοση, είναι «κραυγή αγωνίας». «Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή» σημειώνει χαρακτηριστικά η ίδια στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συμπυκνώνει το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας ως εξής: «Οι δημογραφικοί δείκτες εξελίσσονται με βραδύ ρυθμό και βελτιώνονται με ακόμη βραδύτερο.

Βλέπε περισσότερα εδώ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

---------------


http://www.tovima.gr/2018/07/07/society/to-dimografiko-mega-ethniko-thema/  Αν, όμως, η στρατηγική που έχει ως στόχο την αύξηση των γεννήσεων, την επιβράδυνση του ρυθμού γήρανσης, τον περιορισμό της αποδημίας, δεν εφαρμοστεί ΤΩΡΑ, τα προβλήματα του πληθυσμού θα εκδικηθούν εκείνους που τα αγνοούν».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, την έκδοση των 734 σελίδων, «προϊόν έρευνας τριών χρόνων», που φιλοξενεί αποκωδικοποιώντας δεκάδες στατιστικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT και εικονογραφείται από το σκωπτικό πενάκι του Σπύρου Ορνεράκη, παρατίθεται λεπτομερειακή χαρτογράφηση του ελληνικού πληθυσμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις κατά καιρούς οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες από το 1828 έως σήμερα, αλλά κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Βλέπε περισσότερα εδώ ΤΟ ΒΗΜΑ

---------------

http://www.tanea.gr/2018/07/07/greece/pethainei-i-ellada-se-epta-xronia-o-plithysmos-meiwthike-kata-355-xil-anthrwpoys/
«Οι απογραφές αποκάλυψαν ότι έως και τις αρχές του 21ου αι. ο πληθυσμός της χώρας αυξανόταν διαρκώς, ακόμα και στις ανώμαλες περιόδους, που γνώρισε το ελληνικό έθνος» λέει και συνεχίζει: «Για παράδειγμα, το 1828, πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η Ελλάδα «μετρούσε» 753.000 ανθρώπους, οι οποίοι το 2011 έφτασαν τους 10,9 εκατομμμύρια. Το 2011 αντιστοιχούσαν 104 γυναίκες σε 100 άνδρες και στην περίοδο 1951-2011 μειώθηκε στο μισό ο πληθυσμός των νέων 0-14 χρόνων (από 28,8% σε 14,5%) και σχεδόν τριπλασιάστηκε η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό (από 6,7% σε 19,5%). Αλλά, στην περίοδο της κρίσης, ο ρυθμός γήρανσης επιταχύνεται. Η μέση ηλικία του πληθυσμού από 30 έτη το 1951 φτάνει τα 43,5 το 2014!».

Βλέπε περισσότερα εδώ ΤΑ ΝΕΑ

---------------

https://www.eleftherostypos.gr/ellada/261882-ereyna-sok-meiothike-dramatika-o-ellinikos-plithysmos/
Επιπλέον, την περίοδο 2001-2011 καταγράφεται μικρή μείωση στους άγαμους και στους έγγαμους, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των διαζευγμένων και λιγότερων των χήρων/χηρών, ενώ παρατηρείται μεγάλη αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, μικρότερη αύξηση των νοικοκυριών 2-3 ατόμων και μείωση των νοικοκυριών 4 ατόμων. Είναι, δε, εντυπωσιακή η μείωση των πολύτεκνων οικογενειών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, την περίοδο 2011-2016, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 115.479 άτομα (γεννήσεις 692.592 / θάνατοι 808.071). Η μικρή αύξηση των γεννήσεων (κατά 1.051 παιδιά), που καταγράφηκε το 2016 οφείλεται κατά 77% σε γεννήσεις από γυναίκες πρόσφυγες, που δεν θα μείνουν στην Ελλάδα. Σε έξι χρόνια, δε, χάθηκαν πολύ περισσότερα άτομα από τις γεννήσεις ενός έτους (π.χ. το 2016, 93.698 γεννήσεις). Έως το 2010, οι άνθρωποι που έρχονταν στην Ελλάδα ήταν περισσότεροι από εκείνους που την εγκατέλειπαν. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα (2018) η χώρα, εκτός από την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων, οφείλεται στο φαινόμενο της «αρνητικής μετανάστευσης», γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μείωση του ελληνικού πληθυσμού, κάθε χρόνο, σε απόλυτο αριθμό.

Βλέπε περισσότερα εδώ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

---------------

https://www.protothema.gr/greece/article/803150/efialtis-to-dimografiko-i-ellada-tha-ftasei-na-ehei-plithusmo-7-ekatommurion/

Το τρίπτυχο της καταστροφής: Συρρίκνωση γεννήσεων, Αύξηση θανάτων, Αρνητική μετανάστευση- Για σχεδόν μη αναστρέψιμη πραγματικότητα κάνουν λόγο οι ειδικοί.
Βλέπε περισσότερα εδώ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ


---------------

 

https://www.naftemporiki.gr/story/1370090/mama-ellas-ligosteueis-kai-gernasΜαμά Ελλάς, λιγοστεύεις και γερνάς

Ωραίοι είμαστε, αλλά πόσοι είμαστε και κυρίως πόσοι θα μείνουν; Κατά 30.000 άτομα μειώθηκε σε ένα έτος ο πληθυσμός της Ελλάδας, στα 10.738.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους στα 512,5, αλλά δεν βλέπω προθύμους να εγκατασταθούν στον Νότο, όπου πολλά κάνουν κρότο.

Βλέπε περισσότερα εδώ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ


---------------


http://www.real.gr/archive_koinonia/arthro/eurostat_katarreei_dimografika_h_ellada_o_plithysmos_tha_ftasei_ta_7_ekatommyria-477036/
Τα στοιχεία που παρατίθενται στην ογκώδη έκδοση οδηγούν στο σχεδόν αδιαπραγμάτευτο συμπέρασμα πως ό,τι κατάφερε με κόπο η Ελλάδα να κερδίσει στα χρόνια της «ευμάρειας», όταν -έτσι κι αλλιώς- τα νέα ζευγάρια δύσκολα έπαιρναν την απόφαση για 2ο και 3ο παιδί, το έχασε μέσα στα οκτώ χρόνια της κρίσης! 
Το δημογραφικό από εθνικό θέμα εξελίχθηκε σε εφιάλτη.
Η κ. Έμκε - Πουλοπούλου χτυπάει τον κώδωνα κινδύνου. «Το δημογραφικό πρόβλημα θα επιδεινωθεί» τονίζει και εξηγεί: «Η εντυπωσιακή μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού και η εκτόξευση της αποδημίας θα καταλήξουν σε μεγάλη συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας μας και σε αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων. Θα αυξάνεται ο πληθυσμός άνω των 65 ετών σε βάρος των ηλικιών 0-14».

Βλέπε περισσότερα εδώ REAL.GR


---------------

 http://www.enikonomia.gr/economy/192099,erevna-sok-meiothike-dramatika-o-ellinikos-plithysmos.htmlΈρευνα σοκ: Μειώθηκε δραματικά ο ελληνικός πληθυσμός.

Δραματική αριθμητική ανατροπή φαίνεται πως πυροδότησε για τον πληθυσμό της Ελλάδας η οικονομική κρίση, που πλήττει από το 2010 τη χώρα.
Η συρρίκνωση των γεννήσεων, η αύξηση των θανάτων και η αρνητική μετανάστευση, αναδεικνύουν το δημογραφικό της Ελλάδας σε μέγα εθνικό θέμα.

Βλέπε περισσότερα εδώ enikonomia.gr


---------------

https://www.cnn.gr/news/ellada/story/137730/o-plithysmos-tis-elladas-ypo-diogmon-o-rolos-poy-epaixe-i-oikonomiki-krisi

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»: Ο ρόλος που έπαιξε η οικονομική κρίση

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΣΤΑΤ, μόνο το διάστημα 2011-2017 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 355.000 ανθρώπους και αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπισθεί με την υπευθυνότητα που απαιτείται για το «νούμερο 1» εθνικό πρόβλημα, ο πληθυσμός της Ελλάδας, το 2050, μόλις που θα αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ανθρώπων. Κι ακόμη χειρότερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurostat, το 2080, με 7,2 εκατομ. ανθρώπους, η Ελλάδα θα αποτελεί το μικρότερο (σσ. και επισφαλέστερο (;)) τμήμα της ΕΕ.

Βλέπε περισσότερα εδώ CNN


---------------


http://www.iefimerida.gr/news/429134/krisi-kai-dimografiko-2080-i-ellada-tha-ehei-plithysmo-72-ekat-anthropoys

Κρίση και δημογραφικό: Το 2080 η Ελλάδα θα έχει πληθυσμό 7,2 εκατ. ανθρώπους

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»
Η έρευνα με τίτλο «Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν», που υπογράφει η νομικός Ήρα Έμκε- Πουλοπούλου, διδάκτορας του πανεπιστημίου του Παρισιού, μέλος της Ακαδημίας Επιστημόνων της Νέας Υόρκης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών, υπό την αιγίδα της οποίας, άλλωστε, τελεί η έκδοση, είναι «κραυγή αγωνίας».

Πηγή: Κρίση και δημογραφικό: Το 2080 η Ελλάδα θα έχει πληθυσμό 7,2 εκατ. ανθρώπους | iefimerida.gr

Βλέπε περισσότερα εδώ iefimerida


---------------

https://www.news247.gr/koinonia/meionomaste-dramatika-os-ellines-molis-7-ekatommyria-os-to-2080.6630913.html

Μειωνόμαστε δραματικά ως Έλληνες - Μόλις 7 εκατομμύρια ως το 2080

Σε μόλις 7,2 εκατ. εκτιμάται ότι θα ανέρχεται ο πληθυσμός της Ελλάδας έως το 2080, με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.  

Βλέπε περισσότερα εδώ news247


---------------


https://www.newsit.gr/ellada/paidia-den-yparxoun-sokaristika-stoixeia-gia-to-dimografiko/2575097/

Παιδιά… δεν υπάρχουν! Σοκαριστικά στοιχεία για το δημογραφικό

 

Βλέπε περισσότερα εδώ NEWS IT


---------------


https://www.news.gr/ellada/article/1194296/o-plithismos-tis-elladas-ipo-diogmon.html

«Οι δημογραφικοί δείκτες εξελίσσονται με βραδύ ρυθμό και βελτιώνονται με ακόμη βραδύτερο. Αν, όμως, η στρατηγική που έχει ως στόχο την αύξηση των γεννήσεων, την επιβράδυνση του ρυθμού γήρανσης, τον περιορισμό της αποδημίας, δεν εφαρμοστεί ΤΩΡΑ, τα προβλήματα του πληθυσμού θα εκδικηθούν εκείνους που τα αγνοούν!».

Βλέπε περισσότερα εδώ NEWS.gr


---------------

http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/o-plithusmostis-elladas-upo-diwgmon-mnimonia-kai-dimografiko
 Τα στοιχεία που παρατίθενται στην ογκώδη έκδοση οδηγούν στο σχεδόν αδιαπραγμάτευτο συμπέρασμα πως ό,τι κατάφερε με κόπο η Ελλάδα να κερδίσει στα χρόνια της «ευμάρειας», όταν -έτσι κι αλλιώς- τα νέα ζευγάρια δύσκολα έπαιρναν την απόφαση για 2ο και 3ο παιδί, το έχασε μέσα στα οκτώ χρόνια της κρίσης! εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Βλέπε περισσότερα εδώ THE TOC


---------------


https://www.athensvoice.gr/greece/458239_dimografiki-apeili-i-ellada-tha-ftasei-na-ehei-7-ekatommyria-kai-tha-ginei-i-mikroteri

Δημογραφική απειλή: Η Ελλάδα θα φτάσει να έχει 7 εκατομμύρια και θα γίνει η μικρότερη χώρα στην ΕΕ

Βλέπε περισσότερα εδώ Athens Voice Online


---------------


http://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1248112/2080-i-ellada-tha-ehei-mono-72-ekat-anthropoys
Η κ. Έμκε - Πουλοπούλου εξηγεί ότι το δημογραφικό εμφανίστηκε στη δεκαετία του ΄80, επομένως προϋπήρχε της κρίσης, αλλά επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Ελλάδας να μειώνεται, να αλλοιώνεται και να γερνάει με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό.

Βλέπε περισσότερα εδώ GAZZETTA.gr


---------------


hthttp://www.capital.gr/me-apopsi/3310374/xora-upo-exafanisi-i-ellada-meiothike-o-plithusmos-metaxu-2017-kai-2018tp://www.capital.gr/me-apopsi/3310374/xora-upo-exafanisi-i-ellada-meiothike-o-plithusmos-metaxu-2017-kai-2018

Χώρα υπό εξαφάνιση η Ελλάδα - μειώθηκε ο πληθυσμός μεταξύ 2017 και 2018

Βλέπε περισσότερα εδώ Capital.gr


---------------


https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3790337/to-2080-i-ellada-anamenete-na-echi-plithismo-72-ekatommirion
Προσθήκη λεζάντας
 Όπως αναφέρει η ερευνήτρια, (Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου) για το θέμα των αιτίων και των επιπτώσεων των δημογραφικών εξελίξεων, οι παράγοντες για τη δυσμενή εικόνα του πληθυσμού είναι πολλοί, αλλά «πρωταρχική θέση κατά τη διάρκεια της κρίσης κατέχει η ανεργία, η επισφαλής απασχόληση και η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος. Μετά το 2013 παρατηρείται μείωση της ανεργίας με ταυτόχρονη μείωση της πλήρους απασχόλησης και αύξηση της μερικής. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι καταργούνται οι "καλές" θέσεις εργασίας με ικανοποιητικό μισθό, εξασφάλιση και εργασιακά δικαιώματα, ενώ αυξάνονται οι "ευέλικτες μορφές απασχόλησης", ανασφάλιστες με πολύ χαμηλούς μισθούς και ενίοτε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας». Ως εκ τούτου, η αύξηση της ανεργίας των νέων ανδρών και γυναικών και η απασχόληση σε δυσβάστακτο περιβάλλον αποτελούν αιτία μείωσης της γαμηλιότητας και της γεννητικότητας και αύξηση της αποδημίας, γιατί όσοι της υφίστανται, κυρίως όσοι έχασαν τη δουλειά τους, δεν αποφασίζουν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά και όσοι έχουν προσόντα επιλέγουν τη μετανάστευση».

Βλέπε περισσότερα εδώ newsbeast.gr


---------------


https://www.newsbomb.gr/oikonomia/story/899267/apokalypsi-h-ellada-argopethainei-meiothikan-oi-genniseis-ayxithikan-oi-thanatoi

Αποκάλυψη: Η Ελλάδα αργοπεθαίνει - Μειώθηκαν οι γεννήσεις, αυξήθηκαν οι θάνατοι

 

Βλέπε περισσότερα εδώ NEWSBOMB


---------------

http://www.athensmagazine.gr/article/news/352139-se-enan-xrono-o-plhthysmos-ths-elladas-meiwthhke-kata-30-000

Σε έναν χρόνο ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 30.000!

Βλέπε περισσότερα εδώ Athensmagazine.gr
---------------

https://www.euro2day.gr/news/economy/article/1624542/meiomenes-gennhseis-kai-ayxhsh-thanaton-sthn-ellad.html

Μειωμένες γεννήσεις και αύξηση θανάτων στην Ελλάδα της κρίσης

Βλέπε περισσότερα εδώ EURO2day


---------------

https://www.lykavitos.gr/
Προσθήκη λεζάντας

Έρευνα-σοκ: Το 2080 η Ελλάδα θα έχει πληθυσμό 7,2 εκατ. ανθρώπους

 

Βλέπε περισσότερα εδώ Lykavitos.gr


---------------

http://newpost.gr/ellada/682349/ereyna-sok-gia-to-dhmografiko-7-2-ekat-o-plhthysmos-ths-elladas-mexri-to-2080

Έρευνα ΣΟΚ για το δημογραφικό: 7,2 εκατ. ο πληθυσμός της Ελλάδας μέχρι το 2080

Βλέπε περισσότερα εδώ newpost.gr


---------------

https://www.in.gr/2018/07/07/greece/pethainei-ellada-tha-ftasei-na-exei-plithysmo-7-ekatommyrion/
Προσθήκη λεζάντας

«Πεθαίνει» η Ελλάδα: Θα φτάσει να έχει πληθυσμό 7 εκατομμυρίων

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurostat, το 2080, με 7,2 εκατ. ανθρώπους η Ελλάδα θα αποτελεί το μικρότερο τμήμα της ΕΕ

Βλέπε περισσότερα εδώ in.gr


---------------

http://www.nooz.gr/greece/1502407/o-plithysmos-tis-elladas-ypo-diwgmon---mega-ethniko-thema-to-dimografiko
Προσθήκη λεζάντας

 

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν» - Μέγα εθνικό θέμα το δημογραφικό

 

Βλέπε περισσότερα εδώ NOOZ.gr


---------------


https://www.reader.gr/news/koinonia/vomva-dimografiko-2080-i-ellada-tha-ehei-mono-72-ekat-anthropoys

«Βόμβα» το δημογραφικό: To 2080 η Ελλάδα θα έχει μόνο 7,2 εκατ. ανθρώπους!

 

Βλέπε περισσότερα εδώ Reader.gr


---------------

https://europost.gr/i-fthinoysa-ellada-to-2080-o-ellinikos-plithysmos-tha-einai-7-2-ekat/
Προσθήκη λεζάντας

Η «φθίνουσα» Ελλάδα: Το 2080 ο Ελληνικός πληθυσμός θα είναι 7,2 εκατ. !

 

 

 

Βλέπε περισσότερα εδώ europost.gr


---------------

http://www.businessnews.gr/article/113375/krisi-kai-dimografiko-72-ekatommyria-plithysmo-tha-ehei-i-ellada-2080
Στην έκδοση των 734 σελίδων, "προϊόν έρευνας τριών χρόνων", που φιλοξενεί αποκωδικοποιώντας δεκάδες στατιστικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT και εικονογραφείται από το σκωπτικό πενάκι του Σπύρου Ορνεράκη, παρατίθεται λεπτομερειακή χαρτογράφηση του ελληνικού πληθυσμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις κατά καιρούς οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες από το 1828 έως σήμερα, αλλά κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Βλέπε περισσότερα εδώ BusinessNews.gr

---------------

https://www.huffingtonpost.gr/entry/e-apeile-toe-demoyrafikoe-se-72ekat-anthropoes-tha-anerchetai-o-plethesmos-sten-ellada-to-2080-ektima-e-eurostat_gr_5b407df6e4b09e4a8b2d3a65
 Η κ. Έμκε - Πουλοπούλου χτυπάει τον κώδωνα κινδύνου. «Το δημογραφικό πρόβλημα θα επιδεινωθεί» τονίζει και εξηγεί: «Η εντυπωσιακή μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού και η εκτόξευση της αποδημίας θα καταλήξουν σε μεγάλη συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας μας και σε αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων.

Θα αυξάνεται ο πληθυσμός άνω των 65 ετών σε βάρος των ηλικιών 0-14.

Βλέπε περισσότερα εδώ HUFFINGTONPOST.gr


---------------

https://www.liberal.gr/arthro/211822/epikairotita/2018/ereuna-isono-plithusmos-tis-elladas-upo-diogmonsin---to-2080-i-ellada-tha-echei-72-ekat-plithusmo.html

Σε δημογραφικό «εκτροχιασμό» η Ελλάδα - Έως το 2080 η χώρα θα χάσει 3 εκατ. πληθυσμό.

Βλέπε περισσότερα εδώ Liberal.gr


---------------

https://www.lifo.gr/now/greece/199620/krisi-kai-dimografiko-to-2080-i-ellada-tha-ftasei-na-exei-plithysmo-7-2-ekat-anthropoys

«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr

«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή»,

Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή Πηγή: www.lifo.gr
Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr
«Στόχος του βιβλίου είναι να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης μεγάλα τμήματα του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται "υπό διωγμόν", υφίστανται, δηλαδή, συστηματική υποβολή σε ταλαιπωρίες, που έχουν οδηγήσει ή θα καταλήξουν στο μέλλον στην απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, από την οικογένειά τους, από τη δουλειά τους, από τους φίλους τους, ακόμη και από τη ζωή», Πηγή: www.lifo.gr

Βλέπε περισσότερα εδώ LIFO.gr---------------

 Στο ερώτημα αν μπορεί να υπάρξει αντιστροφή της δημογραφικής… κατρακύλας της χώρας, η ερευνήτρια απαντά: «Πρόκειται για μία εν μέρει μη αναστρέψιμη πραγματικότητα. Η επί 40 χρόνια χαμηλή γονιμότητα έχει δημιουργήσει μια μικρότερη αριθμητικά γενιά γυναικών. Ακόμα κι αν οι γυναίκες αυτές αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, θα είναι δύσκολο ο αριθμός των γεννήσεων να ξεπεράσει τον αριθμό των θανάτων. Εξάλλου, θα πρέπει να περάσουν 25-30 χρόνια, ώστε η αύξηση των γεννήσεων να δημιουργήσει τη γενιά, που θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας και με την απασχόληση και τις εισφορές της στο ασφαλιστικό σύστημα να συμβάλει στη στήριξή του. Μέχρι ν΄ αρχίσει να εργάζεται αυτή η γενιά, θα χρειαστούν επιπλέον δαπάνες ιδιωτικές και δημόσιες για την ανατροφή και την εκπαίδευσή της».

Βλέπε περισσότερα εδώ NEWREPORT.gr


---------------

 Η κ. Έμκε Πουλοπούλου κρατά για το τέλος μια μικρή δέσμη φωτός από μια χαραμάδα ελπίδας… «Υπάρχει, ωστόσο, δυνατότητα να σταματήσει η κατάρρευση και να επιβραδυνθεί ο ρυθμός γήρανσης, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την παροχή γενναίων κινήτρων για την ενίσχυση της γονιμότητας και τον περιορισμό της αποδημίας.

Βλέπε περισσότερα εδώ mononews.gr


---------------

Πρέπει, δε, να γίνει κατανοητό ότι η χρησιμοποίηση μεταναστών και προσφύγων για τη βελτίωση του δημογραφικού προβλήματος, μπορεί να οδηγήσει σε εθνική και δημογραφική αλλοίωση.

Βλέπε περισσότερα εδώ Reporter.gr

---------------

Ο ελληνικός πληθυσμός γερνά πιο γρήγορα
Η κ. Έμκε – Πουλοπούλου εξηγεί ότι το δημογραφικό εμφανίστηκε στη δεκαετία του ΄80, επομένως προϋπήρχε της κρίσης, αλλά επιδεινώθηκε κατά τη διάρκειά της, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της Ελλάδας να μειώνεται, να αλλοιώνεται και να γερνάει με ταχύτερο από τον αναμενόμενο ρυθμό.
«Οι απογραφές αποκάλυψαν ότι έως και τις αρχές του 21ου αι. ο πληθυσμός της χώρας αυξανόταν διαρκώς, ακόμα και στις ανώμαλες περιόδους, που γνώρισε το ελληνικό έθνος» λέει και συνεχίζει: «Για παράδειγμα, το 1828, πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η Ελλάδα «μετρούσε» 753.000 ανθρώπους, οι οποίοι το 2011 έφτασαν τους 10,9 εκατομμμύρια. Το 2011 αντιστοιχούσαν 104 γυναίκες σε 100 άνδρες και στην περίοδο 1951-2011 μειώθηκε στο μισό ο πληθυσμός των νέων 0-14 χρόνων (από 28,8% σε 14,5%) και σχεδόν τριπλασιάστηκε η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό (από 6,7% σε 19,5%). Αλλά, στην περίοδο της κρίσης, ο ρυθμός γήρανσης επιταχύνεται. Η μέση ηλικία του πληθυσμού από 30 έτη το 1951 φτάνει τα 43,5 το 2014!».

Βλέπε περισσότερα εδώ aftodioikisi.gr


---------------

Εκείνο που πρέπει να γίνει, είναι η δημιουργία ενός φορέα που θα συντονίζει τη στρατηγική για το Δημογραφικό, π.χ. ένα υπουργείο Οικογενειακής Πολιτικής ή ένα Γραφείο Δημογραφικής Πολιτικής της Βουλής. Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια πολιτική είναι η ανάπτυξη με ρυθμό τουλάχιστον 2%, ώστε να μπορεί να βοηθήσει και στη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος
Διαβάστε περισσότερα: Δημογραφικό: Η Ελλάδα θα φτάσει τα 7 εκατομμύρια πληθυσμό! - iPaideia.gr

Βλέπε περισσότερα εδώ iPaideia.gr


---------------


Έρευνα-σοκ! Η Ελλάδα αργοπεθαίνει

 

 

 Βλέπε περισσότερα εδώ δημοκρατία


---------------

Έρευνα σοκ: Μειώθηκε δραματικά ο ελληνικός πληθυσμός

Βλέπε περισσότερα εδώ GREEKREPORTER.gr


---------------

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»: Το 2080 η Ελλάδα θα έχει πληθυσμό 7,2 εκατ. ανθρώπους - Ο ρόλος της κρίσης

Βλέπε περισσότερα εδώ eirinika.gr


---------------

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν» – Μία ερευνητική εργασία της Ήρας Έμκε – Πουλοπούλου

 

 

 

Βλέπε περισσότερα εδώ analitis.gr


---------------

 Oι μετανάστες προσαρμόζουν την αναπαραγωγική συμπεριφορά τους στη συμπεριφορά των γηγενών και μακροχρόνια γερνούν και αυτοί. Εκείνο που πρέπει να γίνει, είναι η δημιουργία ενός φορέα που θα συντονίζει τη στρατηγική για το Δημογραφικό.


Βλέπε περισσότερα εδώ madata.gr


---------------

 H αύξηση της ανεργίας των νέων ανδρών και γυναικών και η απασχόληση σε δυσβάστακτο περιβάλλον αποτελούν αιτία μείωσης της γαμηλιότητας και της γεννητικότητας και αύξηση της αποδημίας.

Βλέπε περισσότερα εδώ thebest.gr


---------------

Εκτιμήσεις - σοκ για τον πληθυσμό της Ελλάδας: Μόλις 7,2 εκατομμύρια το 2080.

Βλέπε περισσότερα εδώ sputniknews.gr


---------------

«Ο πληθυσμόςτης Ελλάδας υπό διωγμόν»: Μνημόνια και δημογραφικό.

Βλέπε περισσότερα εδώ Sport-fm.gr


---------------

 «Οι απογραφές αποκάλυψαν ότι έως και τις αρχές του 21ου αι. ο πληθυσμός της χώρας αυξανόταν διαρκώς, ακόμα και στις ανώμαλες περιόδους, που γνώρισε το ελληνικό έθνος».

Βλέπε περισσότερα εδώ panathinaikos24.gr


---------------

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, την περίοδο 2011-2016, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 115.479 άτομα (γεννήσεις 692.592 / θάνατοι 808.071). Η μικρή αύξηση των γεννήσεων (κατά 1.051 παιδιά), που καταγράφηκε το 2016 οφείλεται κατά 77% σε γεννήσεις από γυναίκες πρόσφυγες, που δεν θα μείνουν στην Ελλάδα. Σε έξι χρόνια, δε, χάθηκαν πολύ περισσότερα άτομα από τις γεννήσεις ενός έτους (π.χ. το 2016, 93.698 γεννήσεις).

Βλέπε περισσότερα εδώ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ


---------------

Δημογραφικό, το μεγαλύτερο εθνικό θέμα
Το διάστημα 2011-2017 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 355.000 ανθρώπους.

 

Βλέπε περισσότερα εδώ aixmi-news.gr


---------------

https://www.eleftheriaonline.gr/new/item/160077-dimografiko-to-2080-i-ellada-tha-exei-plithysmo-7-2-ekat-anthropous«Οι απογραφές αποκάλυψαν ότι έως και τις αρχές του 21ου αι. ο πληθυσμός της χώρας αυξανόταν διαρκώς, ακόμα και στις ανώμαλες περιόδους, που γνώρισε το ελληνικό έθνος» λέει και συνεχίζει: «Για παράδειγμα, το 1828, πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η Ελλάδα «μετρούσε» 753.000 ανθρώπους, οι οποίοι το 2011 έφτασαν τους 10,9 εκατομμμύρια. Το 2011 αντιστοιχούσαν 104 γυναίκες σε 100 άνδρες και στην περίοδο 1951-2011 μειώθηκε στο μισό ο πληθυσμός των νέων 0-14 χρόνων (από 28,8% σε 14,5%) και σχεδόν τριπλασιάστηκε η αναλογία των ηλικιωμένων στον πληθυσμό (από 6,7% σε 19,5%). Αλλά, στην περίοδο της κρίσης, ο ρυθμός γήρανσης επιταχύνεται. Η μέση ηλικία του πληθυσμού από 30 έτη το 1951 φτάνει τα 43,5 το 2014!».

 Βλέπε περισσότερα εδώ ΚΑΛΑΜΑΤΑ_eleftheriaonline.gr

---------------


Δραματική αριθμητική ανατροπή φαίνεται πως πυροδότησε για τον πληθυσμό της Ελλάδας η οικονομική κρίση, που πλήττει από το 2010 τη χώρα.
Η συρρίκνωση των γεννήσεων, η αύξηση των θανάτων και η αρνητική μετανάστευση, αναδεικνύουν το δημογραφικό της Ελλάδας σε μέγα εθνικό θέμα.

 Βλέπε περισσότερα εδώ ΑΘΗΝΑ_THE CALLER.GR

 ---------------
  https://www.thepressroom.gr/ellada/megale-anesychia-stoys-eidikoys-gia-demographiko-ephialte

Μεγάλη ανησυχία στους ειδικούς για δημογραφικό... εφιάλτη!


  Βλέπε περισσότερα εδώ thepressroom.gr

---------------

https://www.goodnet.gr/news-item/dimografiko-to-2080-i-ellada-tha-echei-plithusmo-72-ekat-anthropous-o-rolos-tis-krisis.html Η κ. Έμκε - Πουλοπούλου χτυπάει τον κώδωνα κινδύνου. «Το δημογραφικό πρόβλημα θα επιδεινωθεί» τονίζει και εξηγεί: «Η εντυπωσιακή μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού και η εκτόξευση της αποδημίας θα καταλήξουν σε μεγάλη συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας μας και σε αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων. Θα αυξάνεται ο πληθυσμός άνω των 65 ετών σε βάρος των ηλικιών 0-14».

  Βλέπε περισσότερα εδώ goodnet.gr

 ---------------

https://www.to10.gr/ten-files/epikerotita/312733/petheni-ellada-tha-ftasi-na-echi-plithysmo-7-ekatommyrion/ 


«Πεθαίνει» η Ελλάδα: Θα φτάσει να έχει πληθυσμό 7 εκατομμυρίων

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Eurostat, το 2080, με 7,2 εκατ. ανθρώπους η Ελλάδα θα αποτελεί το μικρότερο τμήμα της ΕE.

  Βλέπε περισσότερα εδώ to10.gr

--------------- 

Έρευνα: Υπό Διωγμόν ο Πληθυσμός της Ελλάδος

https://www.energia.gr/article/145493/ereyna-ypo-diogmon-o-plhthysmos-ths-ellados Η σχετική έρευνα, η οποία διεξήχθη υπό τον συντονισμό της Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου, αντιπροέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Δημογραφικών Μελετών, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως κραυγή αγωνίας καθώς επιγράφεται «Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν».


  Βλέπε περισσότερα εδώ energia.gr

---------------
http://sotiras.blogspot.com/2018/07/blog-post_8.html Στην έκδοση των 734 σελίδων, «προϊόν έρευνας τριών χρόνων», που φιλοξενεί αποκωδικοποιώντας δεκάδες στατιστικούς πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ και της EUROSTAT και εικονογραφείται από το σκωπτικό πενάκι του Σπύρου Ορνεράκη, παρατίθεται λεπτομερειακή χαρτογράφηση του ελληνικού πληθυσμού, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από τις κατά καιρούς οικονομικο-πολιτικο-κοινωνικές συνθήκες από το 1828 έως σήμερα, αλλά κυρίως την περίοδο της οικονομικής κρίσης".

  Βλέπε περισσότερα εδώ sotiras.blogspot.com

---------------

https://www.paraskhnio.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CE%B5%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B5-%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7/Πρόβλεψη εφιάλτης! Πότε ο πληθυσμός της Ελλάδας μόλις που θα ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια!

  Βλέπε περισσότερα εδώ paraskhnio.gr

---------------

http://ellinofreneianet.gr/documents/buried-news/2101-8-355-000.html8 μνημονιακά χρόνια μετά, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε κατά 355.000.


  
 Βλέπε περισσότερα εδώ ellinofreneia.gr

---------------

https://www.sofokleousin.gr/mega-ethniko-thema-to-dimografiko-i-krisi-syrriknose-ti-xoraΜέγα εθνικό θέμα το δημογραφικό - Η κρίση συρρίκνωσε τη χώρα!..

 Βλέπε περισσότερα εδώ sofokleousin.gr


---------------

https://spasmenoparathyro.me/meiwsi-plythismou-mnimonia/Πρόκειται για μία εν μέρει μη αναστρέψιμη πραγματικότητα. Η επί 40 χρόνια χαμηλή γονιμότητα έχει δημιουργήσει μια μικρότερη αριθμητικά γενιά γυναικών. Ακόμα κι αν οι γυναίκες αυτές αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, θα είναι δύσκολο ο αριθμός των γεννήσεων να ξεπεράσει τον αριθμό των θανάτων. Εξάλλου, θα πρέπει να περάσουν 25-30 χρόνια, ώστε η αύξηση των γεννήσεων να δημιουργήσει τη γενιά, που θα ενταχθεί στην αγορά εργασίας και με την απασχόληση και τις εισφορές της στο ασφαλιστικό σύστημα να συμβάλει στη στήριξή του. Μέχρι ν΄ αρχίσει να εργάζεται αυτή η γενιά, θα χρειαστούν επιπλέον δαπάνες ιδιωτικές και δημόσιες για την ανατροφή και την εκπαίδευσή της.

  Βλέπε περισσότερα εδώ spasmenoparathyro.me

---------------
http://www.arcadiaportal.gr/news/efialtis-dimografiko-i-ellada-tha-ftasei-na-ehei-plithysmo-7-ekatommyrion
"Επιπλέον, την περίοδο 2001-2011 καταγράφεται μικρή μείωση στους άγαμους και στους έγγαμους, αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των διαζευγμένων και λιγότερων των χήρων/χηρών, ενώ παρατηρείται μεγάλη αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, μικρότερη αύξηση των νοικοκυριών 2-3 ατόμων και μείωση των νοικοκυριών 4 ατόμων. Είναι, δε, εντυπωσιακή η μείωση των πολύτεκνων οικογενειών".


  Βλέπε περισσότερα εδώ arcadiaportal.gr

---------------
https://www.evros24.gr/to-2080-i-ellada-anamenetai-na-echei-plithysmo-7-2-ekatommyrion/"Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, την περίοδο 2011-2016, οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 115.479 άτομα (γεννήσεις 692.592 / θάνατοι 808.071). Η μικρή αύξηση των γεννήσεων (κατά 1.051 παιδιά), που καταγράφηκε το 2016 οφείλεται κατά 77% σε γεννήσεις από γυναίκες πρόσφυγες, που δεν θα μείνουν στην Ελλάδα. Σε έξι χρόνια, δε, χάθηκαν πολύ περισσότερα άτομα από τις γεννήσεις ενός έτους (π.χ. το 2016, 93.698 γεννήσεις)".


  Βλέπε περισσότερα εδώ evros24.gr

---------------

http://hania.news/2018/07/07/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82/

Δημογραφικό | «Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»  Βλέπε περισσότερα εδώ Hania.news

---------------

Θα επιδεινωθεί το πρόβλημα

https://www.imerazante.gr/2018/07/07/178514
Η κ. Έμκε – Πουλοπούλου κρούει τον κώδωνα κινδύνου. «Το δημογραφικό πρόβλημα θα επιδεινωθεί» τονίζει και εξηγεί: «Η εντυπωσιακή μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού και η εκτόξευση της αποδημίας θα καταλήξουν σε μεγάλη συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας μας και σε αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων. Θα αυξάνεται ο πληθυσμός άνω των 65 ετών σε βάρος των ηλικιών 0-14».

  Βλέπε περισσότερα εδώ imerazante.gr

---------------

http://kozani.tv/index.php/53925-%C2%AB%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CF%85%CF%80%CF%8C-%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CE%BD%C2%BB-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν» - Μία ερευνητική εργασία της πανεπιστημιακού, Ήρας Έμκε - Πουλοπούλου, για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας  Βλέπε περισσότερα εδώ Kozani.tv

---------------
https://news.makedonias.gr/2018/07/3544115/

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα του 2080.

  Βλέπε περισσότερα εδώ news.makedonias.gr

---------------
https://www.notosnet.gr/news/meionetai-dramatika-o-ellinikos-plithysmos

Mειώνεται δραματικά ο ελληνικός πληθυσμός.
  Βλέπε περισσότερα εδώ notosnet.gr

---------------

https://olympia.gr/2018/07/07/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B2%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA/#more-931227Δημογραφική ΒΟΜΒΑ για την Ελλάδα της κρίσης: Εφιάλτης η δραματική αύξηση θανάτων και η μείωση γεννήσεων.


  Βλέπε περισσότερα εδώ olympia.gr

---------------
https://www.patrasevents.gr/article/356169-i-ellada-tha-ftasei-na-exei-plithismo-7-ekatommirion"Η κ. Έμκε-Πουλοπούλου κρατά για το τέλος μία μικρή δέσμη φωτός από μία χαραμάδα ελπίδας... «Υπάρχει, ωστόσο, δυνατότητα να σταματήσει η κατάρρευση και να επιβραδυνθεί ο ρυθμός γήρανσης, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την παροχή γενναίων κινήτρων για την ενίσχυση της γονιμότητας και τον περιορισμό της αποδημίας. Αλλά όχι έτσι απλά. Υπάρχει άμεση ανάγκη για μία υπεύθυνη, συντονισμένη, σοβαρή δημογραφική πολιτική, που θα έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού και εργασιακού περιβάλλοντος, ευνοϊκού για τη δημιουργία οικογένειας, την απόκτηση παιδιών και την παραμονή των νέων στον τόπο μας". 

  Βλέπε περισσότερα εδώ patrasevents.gr

---------------
"Έως το 2010, οι άνθρωποι που έρχονταν στην Ελλάδα ήταν περισσότεροι από εκείνους που την εγκατέλειπαν. Η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα (2018) η χώρα, εκτός από την υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων, οφείλεται στο φαινόμενο της «αρνητικής μετανάστευσης», γεγονός που έχει ως συνέπεια τη μείωση του ελληνικού πληθυσμού, κάθε χρόνο, σε απόλυτο αριθμό".

  Βλέπε περισσότερα εδώ patrastimes.gr

---------------

http://www.pontos-news.gr/article/181360/o-plithysmos-tis-elladas-ypo-diogmon-kraygi-agonias-gia-dimografiko-apo-nea-ereyna«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν» – Κραυγή αγωνίας για το δημογραφικό από νέα έρευνα.

 Βλέπε περισσότερα εδώ pontos-news.gr

---------------

https://www.argolikeseidhseis.gr/2018/07/blog-post_740.html"Θα μας εξαφανίσομεν": Δραματικές οι προβλέψεις για τον πληθυσμό της Ελλάδας
  Βλέπε περισσότερα εδώ argolikeseidhseis.gr

---------------
«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»

Πηγή: http://www.drt915.gr
https://www.drt915.gr/o-plithismos-tis-elladas-ipo-diogmon/ "Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν".

«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»

Πηγή: http://www.drt915.gr
«Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»

Πηγή: http://www.drt915.gr

  Βλέπε περισσότερα εδώ drt915.gr

---------------

https://elthraki.gr/2018/07/%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B9%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF/Δεν ιδρώνει το αυτί κανενός για το Δημογραφικό!..

Η Ελλάδα γερνάει και πεθαίνει – Απαιτούνται άμεσα στρατηγικές για στήριξη της Ελληνικής Οικογένειας – Θα ξυπνήσουμε εγκαίρως ή θα περιμένουμε το… Μοιραίο;

  Βλέπε περισσότερα εδώ elthraki.gr

---------------

http://www.vimatisko.gr/?page=news&records=details&_p.id=55970«Ο πληθυσμόςτης Ελλάδας υπό διωγμόν»: Μνημόνια και δημογραφικό.


  Βλέπε περισσότερα εδώ vimatisko.gr

---------------
https://neoskosmos.com/en/118300/ongoing-crisis-has-deep-impact-on-greeces-population-study-shows/ 

Ongoing crisis has deep impact on Greece’s population, study shows.

Massive migration will lead to the country's population being less than 10 million by 2050

  Βλέπε περισσότερα εδώ neoskosmos.com

---------------

http://faretra.info/2018/07/07/plithismos-elladas-diogmon/Έρευνα:  Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου, "Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν".  Βλέπε περισσότερα εδώ faretra.info

---------------
http://allnews-epirus.blogspot.com/2018/07/blog-post_884.html 

Δημογραφικό πρόβλημα: «Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν»

 - Μία ερευνητική εργασία της πανεπιστημιακού, Ήρας Έμκε - Πουλοπούλου.
 
Βλέπε περισσότερα εδώ allnews-epirus.blogspot.com

---------------

"Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν"

  Βλέπε περισσότερα εδώ pamepreveza.gr

---------------

https://www.epirusportal.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B8%CE%B1-%CF%86%CF%84/Εφιάλτης το δημογραφικό: Η Ελλάδα θα φτάσει να έχει πληθυσμό 7 εκατομμυρίων!
  Βλέπε περισσότερα εδώ epirusportal.gr

---------------
https://piraeuspress.gr/hellas/223316/stichia-sok-i-ellada-tha-ftasi-na-echi-plithysmo-7-ekatommyrion-katikon/

Στοιχεία σοκ: Η Ελλάδα θα φτάσει να έχει πληθυσμό 7 εκατομμυρίων κατοίκων.

  Βλέπε περισσότερα εδώ piraeuspress.gr

---------------

https://epirusjournal.gr/paidia-den-yparchoyn-sokaristika-stoicheia-gia-to-dimografiko/Παιδιά… δεν υπάρχουν! – Σοκαριστικά στοιχεία για το δημογραφικό  Βλέπε περισσότερα εδώ epirusjournal.gr

---------------

http://vatolakkiotis.blogspot.com/2018/07/blog-post_313.htmlΈρευνα σοκ: Μειώθηκε δραματικά ο ελληνικός πληθυσμός
  Βλέπε περισσότερα εδώ Vatolakkiotis.blogspot.com

---------------

https://www.tovimatisaigialeias.gr/2472-dimografiko-to-2080-i-ellada-tha-exei-plithysmo-7-2-ekat-anthropous-o-rolos-tis-krisis 

Δημογραφικό: Το 2080 η Ελλάδα θα έχει πληθυσμό 7,2 εκατ. ανθρώπους - Ο ρόλος της κρίσης.


  Βλέπε περισσότερα εδώ tovimatisaigialeias.gr

---------------

«Νάρκη» στα θεμέλια της χώρας η αυξανόμενη υπογεννητικότητα!

http://molonoti.gr/%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/%C2%AB%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B7%C2%BB-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
Του Νίκου Νικολόπουλου, Προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος και ανεξάρτητου βουλευτή Αχαΐας.
 Οι συνέπειες της υπογεννητικότητας είναι σοβαρές και ποικίλες και πρωτίστως είναι εθνικές, μιας και η συρρίκνωση του έθνους μας μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα στο εγγύς και απώτερο μέλλον.

  Βλέπε περισσότερα εδώ molonoti.gr

---------------

http://arxaiaithomi.gr/2018/07/08/%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD/Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν

Οργανωμένη γενοκτονία κατά των Ελλήνων.

Το σχέδιο μπήκε σε πλήρη εφαρμογή από το 2008.

Τα χτυπήματα είναι πολύπλευρα, για να μην υπάρχει αντιμετώπιση και να μπορούν να απορροφούνται από την κοινωνία, ως φυσιολογικά!

  Βλέπε περισσότερα εδώ arxaiaithomi.gr

---------------

http://www.palo.gr/search/?kwd=%CE%95%CE%9C%CE%9A%CE%95
To palo.gr έχει κάνει μία πολύ σημαντική έρευνα για τις δημοσιεύσεις που αφορούν το βιβλίο των εκδόσεων ΒΟΓΙΑΤΖΗ της Δρ.  Ήρας Έμκε-Πουλοπούλου με τίτλο: "Ο πληθυσμός της Ελλάδας υπό διωγμόν" και η βοήθειά του στην δική μας έρευνα ήταν πολύτιμη και ευχαριστούμε τους συντελεστάς του.

Σ.Φ.Β.

* Αποτελέσματα αναζήτησης για:
" ΕΜΚΕ "  ( 58 )

  Βλέπε περισσότερα εδώ palo.gr

---------------

http://karapanagos.blogspot.com/2018/09/7.htmlΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ: ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ. ΑΥΞΗΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ. ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ!

  Βλέπε περισσότερα εδώ karapanagos.blogspot.gr

---------------

https://athamastos.blogspot.com/2018/07/7.htmlΌπως αναφέρει η ερευνήτρια, για το θέμα των αιτίων και των επιπτώσεων των δημογραφικών εξελίξεων, οι παράγοντες για τη δυσμενή εικόνα του πληθυσμού είναι πολλοί, αλλά «πρωταρχική θέση κατά τη διάρκεια της κρίσης κατέχει η ανεργία, η επισφαλής απασχόληση και η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος.

Μετά το 2013 παρατηρείται μείωση της ανεργίας με ταυτόχρονη μείωση της πλήρους απασχόλησης και αύξηση της μερικής.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι καταργούνται οι "καλές" θέσεις εργασίας με ικανοποιητικό μισθό, εξασφάλιση και εργασιακά δικαιώματα, ενώ αυξάνονται οι "ευέλικτες μορφές απασχόλησης", ανασφάλιστες με πολύ χαμηλούς μισθούς και ενίοτε απαράδεκτες συνθήκες εργασίας».

  Βλέπε περισσότερα εδώ athamastos.blogspot.com

---------------
http://www.eviatopblog.gr/2018/08/blog-post_4723.htmlΔημογραφικός εφιάλτης για το ασφαλιστικό. Βαριές οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού σε εργασία, ασφάλιση και χρέος.  Βλέπε περισσότερα εδώ eviatopblog.gr

---------------
http://www.topontiki.gr/article/286779/dimografikos-efialtis-gia-asfalistikoΗ σημαντικότερη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης την επομένη των μνημονίων θα είναι η αποτροπή της μείωσης των συντάξεων – ει δυνατόν σε συνεννόηση με τους δανειστές. Ωστόσο το ασφαλιστικό, ανεξάρτητα από την επιτυχία ή αποτυχία της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο μέτωπο, θα παραμείνει στην ατζέντα για δεκαετίες καθώς ένας από τους σοβαρότερους παράγοντες επιβάρυνσης του συστήματος θα είναι η αρνητική δημογραφική εξέλιξη.


  Βλέπε περισσότερα εδώ topontiki.gr

---------------

http://paradosiakos.blogspot.com/2018/09/blog-post_5.html

  Βλέπε περισσότερα εδώ paradosiakos.blogspot.com

---------------

https://eleutheriellada.wordpress.com/2018/08/27/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%B5%CF%86%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83/

  Βλέπε περισσότερα εδώ eleutheriellada.wordpress.com

---------------

http://lefteria.blogspot.com/2018/08/blog-post_5417.html

  Βλέπε περισσότερα εδώ lefteria.blogspot.com

---------------

https://thecaller.gr/stigma/ethniko-egklima-siriza-anel/

  Βλέπε περισσότερα εδώ thecaller.gr

---------------

https://www.dimokratiki.gr/26-08-2018/dimografikos-efialtis-gia-to-asfalistiko/

  Βλέπε περισσότερα εδώ dimokratiki.gr

---------------


https://www.greekteachers.gr/?p=47113

  Βλέπε περισσότερα εδώ greekteachers.gr

---------------

http://astrosparalio.gr/?p=singlearticle&id=36993

  Βλέπε περισσότερα εδώ astrosparalio.gr

---------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου